+381 (0) 65 90 80 130cov.zelenosvetlo@gmail.com

PRAKTIČNI ISPIT

You are here

Polaganje vozačkog ispita

Praktični ispit se polaže najranije dve nedelje nakon završetka praktične obuke u unapred utvršenim terminima koje određuje MUP i to uvek u prepodnevnim časovima.

Ispit se sastoji iz dva dela i to: izvođenja poligonskih radnji sa vozilom i vožnje u naselju u uslovima slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja.

Svaka auto škola sačinila je 15 ispitnih zadataka koje kandidat slučajnim izborom izvlači u prisustvu članova ispitne komisije(od 25.04.2015. godine ispitni zadatak slučajnim izborom određuje računarki program), datim u formi ispitne trase(rute), gde je na planu saobraćajnica ucrtana maršuta,pravac kretanja i spisak ulica i navedenih radnji sa vozilom koje izvodi kandidat za vozača samostalno i na bezbedan način po sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Praktičan ispit po pravilu traje najmanje 25 minuta; izuzetno trajanje ispita može biti i kraće,ako kandidat ne može da izvede određene radnje ili to čini na način da znatno ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja.

Po završetku ispita, ispitna komisija neposredno saopštava kandidatu ishod ispita, dajući detaljno obrazloženje i ocenu pokazanog nivoa znanja i veštine upravljanja sa vozilom u saobraćaju.