+381 (0) 65 90 80 130cov.zelenosvetlo@gmail.com

PRAKTIČNA OBUKA

You are here

Praktična obuka kandidata za vozače u trajanju od 40 moto časova na vozilima izabrane kategorije izvodi se u dve faze i to:

  • početna praktična obuka na uređenom prostoru na javnoj površini odobrenoj od strane lokalne samouprave (poligonu za početnu obuku i polaganje ispita) u trajanju od najmanje 2(dva) moto časa.
  • Ostali časovi obuke izvoge se u uslovima javnog saobraćaja na saobraćajnicama slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja,u noćnim uslovima i van naseljenog mesta u ukupnom broju od najmanje 14 moto časova.

Preostali broj časova praktične obuke opredeljuje instruktor vožnje u dogovoru sa kandidatom, zavisno od nivoa stečenog znanja u postupku praktične obuke.

U početnoj fazi sticanja veština i navika,kandidati auto škole ZELENO SVETLO imaju privilegiju da na simulatoru vožnje steknu određena saznanja koja će im koristiti u uslovima realnog odvijanja saobraćaja za brže i efikasnije samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju.